Kako se pise sve vreme ili svo vreme

Kako se pravilno piše sve vreme ili svo vreme?

Pravilno je sve vreme, a ne “svo vreme” ili “celo vreme”, što se često pogrešno upotrebljava. Prema gramatičkim pravilima srpskog jezika pridev i zamenica koji stoje ispred imenice koju određuju treba da budu u istom rodu, broju i padežu kao i imenica (svo vreme). Međutim, nekad se govorilo sve, pa je ostalo e i kad je došlo do metateze (zamene mesta suglasnika).

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...