Kako se pise ne efikasan ili neefikasan

Kako se pravilno piše ne efikasan ili neefikasan?

Jedino je ispravno napisati neefikasan. Naime, u srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rečca ne piše uvek spojeno sa pridevima, kao i sa prilozima nastalim od prideva; što je slučaj sa ovom rečju. U ovom primeru ne dolazi do sažimanja vokala, pa se tako pišu dva slova e. Postoji još primera u srpskom jeziku gde se pišu dva ista slova da ne bi došlo do gubljenja značenja složenice: vannastavni, najjači, zoologija itd.

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...