Glagoli

Glagoli u srpskom jeziku

Glagoli predstavljaju promenljivu vrstu reči, kojom se označavaju radnje: čitati, pisati, gledati; stanja: stariti, venuti; i zbivanja: sevati, grmeti, razvedravati se itd. Glagoli se, pored gramatičkih kategorija gramatičkog roda (muški, ženski i srednji) i gramatičkog broja ( jednina i množine), razlikuju i po: licu, vremenu, načinu, glagolskom rodu (prelazni, neprelazni, povratni) i glagolskom vidu (svršeni i nesvršeni).

Dakle, glagoli se prema glagolskom rodu (prema predmetu radnje) dele na: prelazne (uz njih može da stoji pravi objekat u obliku akuzativa bez predloga ili deonog genitiva: uzeti (knjigu), čitati (knjigu); neprelazne: spavati, trčati, leteti, ličiti itd; i povratne (uz njih uvek stoji reč se): radovati se, skloniti se, smejati se.

U srpskom jeziku postoji 14 glagolskih oblika. U lične glagolske oblike (oni koji vrše službu predikata u rečenici) spadaju vremena i načini, dok u nelične glagolske oblike (ne vrše službu predikata) spadaju infinitiv (osnovni oblik glagola: čitati, pevati, doći, reći), glagolski prilozi i glagolski pridevi.

Glagolska vremena su: prezent (sadašnje vreme): sedim, upisujem; perfekat (prošlo vreme): sedeo sam, došao sam; aorist (malopređašnje svršeno vreme): sedoh, upisah, dođoh; imperfekat (trajno nesvršeno vreme): sedijah, upisivah, dolažah; pluskvamperfekat (davnoprošlo vreme): bio sam došao/bejah došao; futur prvi (buduće vreme): dolaziću, doći ću itd.

Glagolski načini su: potencijal (mogući, pogodbeni način): došao bih, došli bismo; imperativ (zapovedni način): dođi, presavijte, pijte; i futur drugi: budem došao, budu došli.

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...