Atribut

Atribut u srpskom jeziku

Atribut predstavlja jedan od sedam rečeničnih članova; to je, u stvari, dodatak imenici, koji kazuje kakav je, od čega je ili kome/čemu pripada pojam označen imenicom. Atribut se još naziva i zavisni član imeničke sintagme: mali dečak.

Službu atributa u rečenici mogu vršiti sve imenske reči, s tim što se atribut iskazan imenicom zove i padežni atribut, pošto se nalazi u nekom drugom, zavisnom padežu; a ne u onom u kom se nalazi imenica koju određuje: sok od višanja, devojka sa plavom kosom itd.

Pridevi, zamenice i brojevi u službi atributa su uvek u istom rodu, broju i padežu kao i imenica koju određuju, to jest kongruiraju sa njom: moj otac; dobra majka; prvo dete.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...