Padezi

Padeži u srpskom jeziku

Padež je naziv za jedan određeni oblik imenske reči (imenice, zamenice, pridevi i brojevi). U srpskom jeziku postoji 7 različitih oblika jedne imenske reči, pa tako ima i 7 padeža, u jednini i množini. Promena imenskih reči po padežima naziva se deklinacija. Padeži se dele na nezavisne (nominativ i vokativ) i zavisne (genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ).

  • Nominativ je prvi padež i dobija se na pitanja ko? ili šta? je vršilac radnje/nosilac stanja: Mama radi; Napadao je sneg. Nominativ je i osnovni oblik imenskih reči, tako da se reči u rečniku navode u obliku nominativa. Reči u nominative najčešće vrše službu subjekta (gramatičkog) u rečenici; ali se u nominative nalazi i apozicija, ukoliko je pojam na koji se odnosi u nominativu, kao i imenski deo imenskog predikata: Maja je lepa. Nominativ uvek stoji bez predloga.
  • Genitiv je drugi padež i dobija se na pitanja od kogačega? se nešto, npr. uzima. Genitiv je padež sa najviše značenja, a najbitnija su: pripadnost, poreklo i deo nečega: Od tate sam dobio bicikl; Dolazim iz Beograda; Kupi voća i kolača. Genitiv može da stoji i sa predlozima i bez njih, a ono što je karakteristično je da uz genitive može da se upotrebi najveći broj predloga: bez, na, od, do, iza itd.
  • Dativ je treći padež i dobija se na pitanja kome? čemu? je nešto, npr. namenjeno: Dao sam mami poklon. Dativ je padež namene i kretanja: Idem ka Beogradu. Dativ se koristi sa predlozima ili bez njih; a karakteristično je da ima uvek isti oblik kao i lokativ, ali se razlikuju po značenju.
  • Akuzativ je četvrti padež i dobija se na pitanja koga? šta? npr. vidim: Vidim mamu. Najznačajnije značenje akuzativa je predmet radnje (pravi objekat), ali može imati i druga značenja, npr: Idem na more (značenje mesta). Upotrebljava se sa predlozima i bez njih.
  • Vokativ je nezavisni padež (samo bez predloga) koji služi sa dozivanje i obraćanje: Dušane, dođi sutra.
  • Instrumental je zavisni padež, koji se upotrebljava sa predlozima i bez njih; a dobija se na pitanja s kim?čime? Instrumental je padež sredstva: Sečem makazama, i društva: Sedim sa drugom.
  • Lokativ je zavisni padež, koji se uvek upotrebljava sa predlozima, a dobija se na pitanja o kome? o čemu?, npr: razmišljam. Osnovno značenje lokativa je značenje mesta. Iako ima uvek isti oblik kao dativ, lokativ se razlikuje po tome što je to padež mirovanja: Živim u Beogradu; za razliku od dativa, koji je padež kretanja: Idem ka Beogradu.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...