Podela glagolskih oblika

Podela glagolskih oblika u srpskom jeziku

Srpski jezik poznaje 14 glagolskih oblika, to jest 14 načina da se iskaže neka radnja, stanje ili zbivanje. Osnovna podela glagolskih oblika u srpskom jeziku je na lične (oni koji razlikuju lica) i nelične (ne razlikuju lica). Dalje se lični glagolski oblici dele na glagolska vremena, kojih ima 6: prezent, perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat i futur prvi) i glagolske načine, kojih ima 3 (potencijal, imperativifutur drugi).

Nelični glagolski oblici ne mogu da vrše službu predikata u rečenici, već su ili glavni članovi glagolskih sintagmi (infinitiv, glagolski prilozi), ili su u službi subjekta (infinitiv: Igrati se je zabavno), ili su deo složenog glagolskog oblika (glagolski pridevi).

Prema građenju, glagolski oblici se dele na proste (prezent, aorist, imperfekat, imperativ, i svi nelični glagolski oblici); i složene, to jest one u čijem građenju učestvuje neki od pomoćnih glagola (jesam, biti ili hteti): perfekat, pluskvamperfekat, potencijal, futur drugi. Po građenju je karakterističan futur prvi, koji može biti i prost i složen glagolski oblik.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...