Aorist

Aorist u srpskom jeziku

Aorist je prost i ličan glagolski oblik, koji označava neku prošlu radnju koja se desila neposredno pre trenutka govorenja o njoj: Ugledah malopre prijatelja. Aorist se gradi od glagola svršenog vida; a njegov drugi naziv je malopređašnje svršeno vreme. Često se koristi da doprinese slikovitosti izraza, kako u svakodnevnom govoru, tako i u književnim delima.

Aorist se gradi od infinitivne osnove i dvojakih nastavaka. Naime, kad se infinitivna osnova završava na samoglasnik, nastavci za aorist su: h/nulti nastavak/nulti nastavak; smo/ste/še; npr. glagol zapevati (zapevah, zapeva…) Ako se infinitivna osnova završava na suglasnik, nastavci za aorist su: oh/e/e; osmo, oste/oše: npr. glagol reći (rekoh, reče…).

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...