Imperativ

Imperativ u srpskom jeziku

Imperativ je glagolski način, koji se još naziva i zapovedni način. Imperativ označava zapovest, zahtev ili molbu da se izvrši radnja, stanje ili zbivanje označeni glagolom u tom obliku. Dakle, označava govornikov stav prema radnji koja tek treba da se izvrši; ako se uopšte bude izvršila.

Imperativ se gradi od 3. lica množine prezenta, odbacivanjem njegovog nastavka i dodavanjem nastavaka za oblik imperativa i nastavaka za lice. U zavisnosti koji glagol se menja su i nastavci za oblik imperativa: i/j/ji; imo/jmo/jimo; s tim što imperativ nema oblik za 1. lice jednine i 3. lice jednine i množine. Međutim, zapovedni način se može iskazati i u 3.licu spojem rečce neka i prezenta: Neka rade!

Na primer, imperativ glagola sedeti je: sedi/sedimo/sedite; dok je imperativ glagola piti: pij/pijmo/pijte.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...