Potencijal

Potencijal u srpskom jeziku

Potencijal je glagolski način, koji se još naziva i mogućni ili pogodbeni način. Potencijal označava govornikov stav prema nerealizovanoj radnji, stanju ili zbivanju; I to tako što se tim stavom procenjuje da postoji mogućnost, želja, namera ili uslov da se ta radnja ostvari. Na primer: Ako bih učio, imao bih dobre ocene; ili: Želeli bismo da idemo na more.

Potencijal je lični i složeni glagolski način, koji se gradi od aorista pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja; s tim što se u 3. licu množine potencijala ne koristi oblik aorista biše, već samo bi: Oni bi voleli da letuju.

Potencijal glagola voleti u jednini i množini, npr. u muškom rodu, bio bi: voleo bih/voleo bi/voleo bi; voleli bismo/voleli biste/voleli bi.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...