Futur I

Futur I u srpskom jeziku

Futur I je glagolsko vreme koje označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se izvršiti nakon trenutka govorenja o njoj, to jest u budućnosti; ili nakon nekog drugog vremena o kom se govori. Navedeno značenje je pravo/indikativno značenje futura I: Doći ću sutra.

Kada je futur I nepravi/relativni, on označava radnju, stanje ili zbivanje, koje je buduće u odnosu na neko drugo vreme, a ne na trenutak govorenja: Pre nego što će doći, nazvao je telefonom.

Futur I je lični glagolski oblik, koji može biti i prost i složen. Futur I se naziva prostim glagolskim oblikom kad se skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću/ćeš/će; ćemo/ćete/će) spajaju sa infinitivnom osnovom: pevaću, nosićeš, radovaćemo se itd. Spajanje skraćenih oblika gagola hteti sa infinitivnom osnovom je moguće samo kod glagola koji se u infinitive završavaju na –ti. Kod ovakvih glagola je ispravno i odvojeno pisanje, ali su onda skraćeni oblici od hteti uvek ispred infinitiva: ću pevati, ćeš nositi.

Međutim, kad su u pitanju glagoli, koji se u infinitivu završavaju na nastavak –ći, obavezno je odvojeno pisanje, bez obzira da li je na prvom mestu infinitiv ili skraćeni oblici od hteti: stići ću/ću stići; proći ćemo/ćemo proći.

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...