Glagolski prilog sadasnji

Glagolski prilog sadašnji u srpskom jeziku

Glagolski prilog sadašnji je nelični glagolski oblik (ne razlikuje lica; jedan glagol može imati samo jedan oblik glagolskog priloga sadašnjeg), koji označava radnju koja je istovremena sa radnjom glagola koji se njime određuje: Došli su trčeći. Glagolski prilog sadašnji se gradi isključivo od glagola nesvršenog vida; I to tako što se na 3. lice prezenta dodaje nastavak –ći: plačući, podsmevajući se, ležeći, leteći. Može se primetiti da su mnogi pridevi nastali od ovog glagolskog oblika.

Glagolski prilog sadašnji u rečenici vrši službu priloške odredbe za način (sam ili u okviru sintagme): Gledali su ih iščekujući odgovor; ili odredbe za uzrok: Videći koliko je sati, požurio je ka kući.

Povezana pitanja

1 odgovor
1 odgovor
Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...