Glagolski prilog prosli

Glagolski prilog prošli u srpskom jeziku

Glagolski prilog prošli označava radnju, stanje ili zbivanje, koji su se izvršili pre radnje označene glagolom u ličnom glagolskom obliku: Došavši kući, poljubio je decu. Kao i glagolski prilog sadašnji, i glagolski prilog prošli predstavlja prilošku odredbu za način: Uradio je to ne trepnuvši; ili prilošku odredbu za uzrok: Ne mogavši da gleda to vise, izašao je.

Glagolski prilog prošli se vrlo retko gradi od glagola nesvršenog vida, npr: čekavši, vladavši itd. Ovaj glagolski oblik se gradi dodavanjem nastavaka –vši ili–v (arhaičan oblik: došav/ne mogav) na infinitivnu osnovu: pročita+vši, uze+vši, poljubi+vši. Kod glagola koji se u infinitivu završavaju sa suglasnik, umeće se vokal a između osnove i nastavka za glagolski prilog prošli: posekavši, otresavši.

Povezana pitanja

1 odgovor
1 odgovor
Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...