Kucna stonoga

Stonoge zanimljivosti, gde žive stonoge, ishrana stonoge.

Stonoga (Myriapoda) je zglavkar. Na trupnim segmentima ima jedan ili dva para nogu pomoću kojih se brzo kreće.
Kućna stonoga (Scutigera coleoptrata ) je njena podvrsta. Ova vrsta zglavkara poseduje 15 pari nogu, duga je oko 2,5 do 5 cm, žuto-sive je boje i specifična je endemska vrsta koja potiče sa mediteranskog područja. Njihovo telo prekriveno je hitinskom kutikulom koja može na nekim delovima biti prožeta krečom. Telo stonoge sastoji se iz dva dela: glavenog i trupnog. Glaveni deo prekriven je antenama, mandibulama, maksilama i očima. Trupni deo je izgrađen od jednog ili dva para ekstremiteta koji mogu imati od 10 do 173 segmenta. Traheja, čiji je otvor stigma, nalazi se na bočnim stranama tela stonoge i omogućava joj disanje. Srce stonoge smešteno je na leđnoj strani tela, a njen krvni sistem je otvorenog tipa. Malpigijevim cevčicama obavlja izlučivanja telesnih tečnosti. Kućna stonoga se hrani isključivo paucima, insektima i artropodama(člankonošci) i uglavnom je noćni lovac. Duge noge im omogućavaju brzo kretanje i njima zapliću svoj plen. Pomoću prednjih nogu žrtvi uštrcavaju otrov i ubijaju je. Kada su u opasnosti u mogućnosti su da same sebi amputiraju noge da bi lakše pobegle. Kod nekih je metabolizam veoma brz i omogućava im da svare veliki broj stenica. Zavisno od sredine mogu da žive od tri do sedam godina, a od treće godine počinju sa svojim razmnožavanjem koje kreće u proleće. Ženka koristi seme mužjaka uzimajući ga sa tla i tokom oplodnje proizvodi antifugalnu tvar. Razmnožavanjem, proširile su se i na ostala područja van mediterana. Žive u domovima ljudi, a najčešće se mogu naći u vlažnim i hladnim prostorima poput kupaonica, podruma, wc-a. Ljudi na razne načine pokušavaju da ih se reše i uglavnom primenjuju razne tehnike za uklanjanje stonogi, ali one svojim ugrizom ne mogu probiti ljudsku kožu te se smatraju bezopasnim.

Povezana pitanja

1 odgovor
1 odgovor
1 odgovor
Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...