Papkari

Koje životinje spadaju u papkare? Kako se dele papkari?

Životinje koje pripadaju grupi sisara, papkari (Artiodactyla). Njihovo poreklo datira od pre oko 54 miliona godina u vreme ranog eocena. Takvi rani papkari hranili su se lišćem i različitim delovima biljaka. U razdoblju kasnog eocena, pre 46 miliona godina dolazi do razvića tri podreda, koji su postojeći i danas. Proredi se dele na: preživare, nepreživare i svinjolike životinje. Konji, kamile, nilski konji, svinje i preživari ubrajaju se u ovu grupu. 220 savremenih vrsta spada u red papkara i naseljavaju sve kontinente. 
Svaki od njih ima karatketrističnu građu skočnog zgloba i paran broj prstiju na nogama. Dva srednja prsta su najizraženija, kod današnjih papkara potpuno nedostaje, dok je kod fosilnih predstavnika prvi prst vidljiv. Drugi i peti prst su razvijeni različito, kod svakog papkara posebno, prsti se drugačije razvijaju i povlače i prekriveni su rožnom tvorevinom - papak. Kod nilskog konja prsti su različito razvijeni i funkcionalni. Životinje poput goveda, gazele, jelena, koze imaju smanjene prste koji ne dodiruju podlogu. Kod žirafa i kamila drugi i peti prst nisu u rudimentarnom obliku jer nemaju niti koje ih povezuju. Mnogi papkari imaju rogove, rožne tvorevine ili samo koštanu osnovu. Anatomija je takođe različita. Kod mnogih dolazi do razlaganja celuloze od strane mikroorganizama koji nastanjuju želudac ili zadnji deo creva. Probavni trakt je karakteristična podloga za njihovu podelu. Nilski konji i svinje imaju želudac koji je podeljen na tri dela. Hrana do želuca dolazi direktno, bez preživanja. Na osnovu toga, naučnici ih svrstavaju u nepreživare. Sve ostale grupe papkara preživaju, sem kamile. Kamila spada u grupu Tilopoda. Muškarci papkari najčešće su viši i teži od ženki. Skoro svaki papkar ima krzno, a ono se razlikuje po dužini i obojenosti, zavisno od staništa. Lobanje su im najčešće izdužene i prilično uske, a frontalna kost se uvećava u blizini leđa pa sve do karlične kosti. Životni vek papkara svodi se na najmanje 10, a najviše 29 godina.

Povezana pitanja

1 odgovor
1 odgovor
1 odgovor
Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...