Kako glasi formula za pitagorinu teoremu

Pitagorinu teoremu zna svako dete.Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama. Ili formulom c2 = a+ b2Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.


...