Kako se izracunava povrsina pravouglog trougla

Najjednostavniji nacin za izracunavanje povrsine je da se pomnoze vrednosti kateta i podele sa dva. P= a*b / 2.

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...