Ko je bio Muhamed


Ko je bio Muhamed i kakav je njegovov doprinos kod stvaranja Islamske vere? Kada je rođen i kada je prešao iz meke u medinu?

Muhamed (570-632) je bio trgovac iz Meke koji je zaslužan za osnivanje Islamske vere. Po Muhamedu bog svega postojećeg je bio Alah. A za sebe je tvrdio da je njegov prorok. Zbog takvog učenje imao je problema sa vladajućom aristrokratijom. Zato 622. godine napušta Meku i prelazi u Jatribu (koja od tada menja ime u Medinu).

Muhamedovo učenje sabrano je u Kuranu - svetoj knjizi.

Povezana pitanja

Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...