Kako se izracunava obim paralelograma

Kako glasi formula?

Obim se izracunava tako sto se saberu stranice koje su predhodno pomnozene sa dva. Ili formula O = 2a + 2b.
Dobrodosli na sajt ko kako zasto! Postavite pitanja i nadjite odgovore.
...